Om en forfatter, der elsker den vilde natur

Forfatter til Ulvens Blik, Shamanens lærling og Bjørnens kraft er journalist Jonna Odgaard, der har diplomuddannelse i natur-, miljø- og videnskabsjournalistik.

Har arbejdet 12 år som freelance miljøjournalist og tre år som projektleder i Grønland, herunder to år som projektleder for en kampagne om bæredygtig udnyttelse af Grønlands dyreliv. Derudover været ansat på Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Har tidligere udgivet to fagbøger: ”Natur og Miljø. En debatbog” (Munksgaard) og ”Job i Miljø” (Studie & Erhverv).

Jonna Odgaard har som journalist rejst over hele verden og rapporteret om natur- og miljøforhold, fortrinsvis fra lande og egne med storslået, vild natur som Mongoliet, Alaska, Galapagos øerne, Ghana, Stillehavet, Grønland – og Lappland.

Bor i Ringkøbing, fordi byen ligger tæt på enestående natur som Vesterhavet, Stråsø Plantage med store heder og nåleskove, der minder om Lappland, Borris Hede og Husby Klitplantage og tæt på fantastiske fuglelokaliteter som Skjern Enge, Vest Stadil Fjord, Tipperne.

Når man ikke bor i Lappland, men i Danmark, er det en ikke ringe kompensation at bo i Vestjylland, hvor man kan opleve nogle af de fugle- og pattedyrearter, der findes i Lappland. Vestjylland byder på store naturoplevelser året rundt. I Stråsø Plantage har et ulvepar ynglet de seneste år, og her findes tillige mange ynglende ravne og store flokke af krondyr. Om efteråret høres kronhjortene dybe brøl i skumringen. I Klosterhede Plantage og i mange, vestjyske vandløb lever bævere. På Borris Hede yngler et havørnepar, der ofte ses fouragerende med ungerne over Skjern Enge. Tusindtallige gåseflokke ses i Skjern Enge og trækkende højtsnakkende i knivskarp V-formation forår og efterår. Ynglende traner findes flere steder, forår og efterår høres flokke af trompeterende traner under himlen. Om vinteren kommer tusindvis af sangsvaner på besøg fra Lappland og fylder luften med deres englesang. Og ved Vesterhavet kan lommer ses trække forbi.

Derfor bruges forfatterens fritid til fugle- og vandreture i den vestjyske natur, og til rejser, de seneste 20 år til vandre-rejser i Europa, samt til bestyrelsesarbejde i Fugleværnsfonden og Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing-Skjern.

Inspirationen til romanerne kom uventet og overraskende under vandre-rejser i Lappland og ved mødet med den samiske kultur på disse rejser, og især gennem venskabet med den samiske familie Pirak i Jokkmokk. (Læs teksten: ”En sten i skoen, der blev til en romanserie” under menupunket Om romanerne/Inspirationen til romanerne). Næsten hele Ulvens blik kom – helt overraskende –under en rejse i Lappland i 2009. En rejse, der skulle have været en research-rejse til en mulig roman. Men besøg på romanens påtænkte lokaliteter resulterede i kapitel efter kapitel af romanen. Alt sammen skrevet i hånden i kinabøger. Forfatteren oplevede, at romanen ”ville skrives”.

Naturen er i det hele taget den store inspirationskilde for forfatteren. Rigtig mange kapitler, afsnit og episoder i romanerne er ”skrevet” under vandreture i naturen, både i Lappland og i Vestjylland. Og for forfatteren overraskende nye vinkler og begivenheder i romanerne har meldt sig under vandreture.

Ulvens Blik, Shamanens lærling og Bjørnens kraft er de første tre bind i firebinds-serien ”De otte årsiders folk”, som samerne kalder sig.