Forfatteren, der elsker den vilde natur

Forfatter til Ulvens Blik, Shamanens lærling, Bjørnens kraft og Kampen om skoven er journalist Jonna Odgaard, der har diplomuddannelse i natur-, miljø- og videnskabsjournalistik.

Har arbejdet 12 år som freelance miljøjournalist og tre år som projektleder i Grønland, herunder to år som projektleder for en kampagne om bæredygtig udnyttelse af Grønlands dyreliv. Derudover været ansat på Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Har tidligere udgivet to fagbøger: ”Natur og Miljø. En debatbog” (Munksgaard) og ”Job i Miljø” (Studie & Erhverv).

Jonna Odgaard har som freelance miljøjournalist rejst over hele verden og rapporteret om natur- og miljøforhold, fortrinsvis fra lande og egne med storslået, vild natur: Mongoliet, Alaska, Galapagos øerne, Ecuador, Ghana, Stillehavsøerne Kiribati, Samoa og Fiji og endelig Lappland mange gang gennem næsten 20 år. Har desuden boet tre år i Grønland.

Bor i Ringkøbing, fordi byen ligger tæt på enestående natur som Vesterhavet og fuglelokaliteter som Skjern Enge, Vest Stadil Fjord og Tipperne samt de store skov- og hedeområder i Stråsø Plantage, Husby Klitplantage og Klosterheden. Siden arbejdet med romanserien begyndte i 2009 er Midt- og Vestjylland – helt overraskende for forfatteren – blevet beriget med ikke mindre en fem ulvepar (status i foråret 2023), hvis revirer ligger indenfor omkring en times kørsel fra Ringkøbing. Nemlig i Klosterheden Plantage, Stråsø Plantage, Borris Hede, Klelund Plantage samt ved Oksbøl. Forfatteren har aldrig set en dansk ulv. Men det er fantastisk at vide, at de er der, når man vandrer i områderne. Både Stråsø og Husby Klitplantage er udpeget til naturnationalpark, hvorfor naturen i de kommende år vil blive udviklet endnu mere i de to områder.

Når man ikke bor i Lapplands vildmark, men i Danmark, er det en stor kompensation at bo i Vestjylland, hvor man kan opleve nogle af de fugle og pattedyr, der findes i Lappland og som omtales i romanerne. Vestjylland byder på store naturoplevelser året rundt. I Stråsø Plantage, hvor forfatteren vandrer ofte, findes ud over ulve mange ynglende ravne og store flokke af krondyr. Om efteråret høres kronhjortene dybe brøl i skumringen. I Klosterheden og Stråsø og i mange, vestjyske vandløb lever bævere. På Borris Hede yngler foruden ulve et havørnepar, der ofte ses fouragerende med ungerne over Skjern Enge. Tusindtallige gåseflokke ses i Skjern Enge og trækkende forår og efterår i V-formation højtsnakkende hen over Ringkøbing. Ynglende traner findes flere steder i Vestjylland. Forår og efterår høres flokke af trompeterende traner under himlen. Om vinteren kommer tusindvis af sangsvaner på besøg fra Lappland og fylder luften med deres englesang i Skjern Enge og ved Ringkøbing Fjord. Ved Vesterhavet kan lommer ses trække forbi om vinteren.

Forfatterens fritid bruges derfor til fugle- og vandreture i den vestjyske natur og til rejser. De seneste 20 år til vandre-rejser i Europa. Desuden bruges fritiden på bestyrelsesarbejde i Fugleværnsfonden og Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing-Skjern.

Inspirationen til romanerne kom uventet og overraskende under vandre-rejserne i Lappland og ved mødet med den samiske kultur på disse rejser, og især gennem venskabet med den samiske familie Pirak i Jokkmokk. (Læs teksten: ”En sten i skoen, der blev til en romanserie” under menupunket Om romanerne/Inspirationen til romanerne).

Næsten hele Ulvens blik kom – helt overraskende – under en rejse i Lappland i 2009. En rejse, der skulle have været en research-rejse til en mulig roman. Men besøg på romanens påtænkte lokaliteter resulterede i kapitel efter kapitel af romanen. Alt sammen skrevet i hånden i kinabøger. Forfatteren oplevede, at romanen ”ville skrives”. Sådan har det også været for de følgende romaner i serien. Teksten er kommet helt af sig selv, så snart forfatteren er gået i gang med et kapitel. Som om det alt sammen findes i hovedet og bare skal skrives ned.

Naturen er i det hele taget den store inspirationskilde for forfatteren. Rigtig mange afsnit og episoder i romanerne er ”skrevet” under vandreture i naturen, både i Lappland og Vestjylland. For forfatteren overraskende nye vinkler og begivenheder i romanerne har også meldt sig under vandreture.

Ulvens Blik, Shamanens lærling, Bjørnens kraft og Kampen om skoven er de første fire bind i fembinds-serien ”De otte årstiders folk”, som samerne kalder sig.