Om romanernes virkelighed

Ulvens blik og Shamanens lærling er baseret på omfattende research og mange reportagerejser i Lappland gennem 17 år.

Lokaliteter, byer og naturområder, der omtales i romanen findes i virkeligheden og forfatteren har besøgt dem flere gange for at beskrive og fotografere dem og blive inspireret af dem. De vigtigste lokaliteter i romanerne er vist på sverigeskort, som findes i romanerne og her på siden. Fotos fra lokaliteterne findes under menupunktet Om Lappland og samer samt på romanernes facebookside.

Romanernes oplysninger om samernes historie og kultur, herunder oplysningerne om samiske shamaner, om ”de underjordiske” og om rendriften hviler på oplysninger hentet i bøger, videnskabelige rapporter, tidsskriftartikler, på relevante organisationers og institutioners hjemmesider samt i interviews.

Det samme gælder romanernes oplysninger om naturen i Lappland, om ulve (bortset muligheden for at kommunikere med ulve) og om svensk rovdyrpolitik.

Resten er fiktion. Ansvaret for eventuelle fejl og misforståelser er forfatterens.